ACCUNIQ

je obchodní značkou renomovaného jihokorejského výrobce analyzátorů kompozice těla
Selvas Healthcare Inc. (dříve JAWON Medical)

 


ANALYZÁTOR KOMPOZICE TĚLA

Analyzátor kompozice těla nebo-li analyzátor složení těla je zařízení určené k analýze kompozice/složení těla, kdy kromě velmi základní hodnoty hmotnosti lze zjistit index BMI, procento a hmotnost tělesného tuku, hmotnost bez tuku, obsah vody v těle, obsah proteinů v těle a mnohé další detailní informace. Znalostí těchto informací může odborník docílit korektní dietologický postup a kontrolovat její účinek. Analyzátory kompozice těla jsou neocenitelné pro dietology, výživové poradce, ale i pro sportovní lékaře.

 

STOLNÍ TLAKOMĚR

Stolní tlakoměr je zařízení určené k okamžitému měření krevního tlaku a srdečního tepu. Stolní tlakoměr se používá v sedě, v klidovém režimu. Výsledky interpretované lékařem jsou nápomocné při léčbě vysokého krevního tlaku. Vypovídací hodnota měřených hodnot se výrazně zvyšuje s pravidelným měřením a dlouhodobým sledováním měřené osoby. Měření krevního tlaku lze také realizovat na obou pažích současně, a to využitím modelu BP850. Měření krevního tlaku na obou pažích má svoji vypovídací hodnotu danou rozdílem krevího tlaku mezi oběma pažemi.

 

TLAKOVÝ HOLTER

Tlakový holter je zařízení určené ke kontinuálnímu měření krevního tlaku a srdečního tepu po delší časový úsek (24h, 48h, atd.). Tlakový holter lze používat jak v klidovém režimu či spánku, ale i při pohybových aktivivách. Výsledky interpretované lékařem jsou nápomocné při diagnostice a léčbě vysokého krevního tlaku. Tlakový holter BP800 je velmi pohodlný a lehký, a je opatřen pohybovým senzorem zaznamenávající polohu osoby při probíhajícím měření. Důkladné informace, v kombinaci s dodávaným softwarem, nabízejí neocenitelné informace nejen pro sportovní lékaře.